Produkter

Cylindriska växlar

Modul 1-25
Max längd 3150 mm
Max diameter 1200 mm

Rolfs Kuggservice

Splines utvändigt

Modul 0,5 – 20
Max längd 3150 mm
Max diameter 1200 mm

Splines invändigt

Modul 0,5-20
Max längd 450 mm
Max diameter 1200 mm

Rolfs Kuggservice

Koniska växlar

Modul max 35
Max längd 800 mm
Max diameter 900 mm

Rolfs Kuggservice

Snäckväxlar

Skruvar

Modul max 25
Max längd 1000 mm
Max diameter 250 mm.

Snäckhjul

Modul max 25, max diameter 1200 mm

Renovering växellådor

Komplett renovering av växellådor/planetväxlar inklusive montering. Utför även beräkningar av nya växellådskonstruktioner.

Rolfs Kuggservice

Kontakta oss för mer information